takaki

 1. 鰯雲 (1958)

  • 淡島千景
 2. あらくれ (1957)

  • 高峰秀子
 3. 流れる (1957)

  • 田中絹代
 4. 驟雨 (1956)

  • 原節子
 5. 浮雲 (1955)

  • 高峰秀子
 6. 晩菊 (1954)

  • 杉村春子
 7. 山の音 (1954)

  • 原節子
 8. あにいもうと (1953)

  • 京マチ子
 9. 稲妻 (1952)

  • 高峰秀子
 10. おかあさん (1952)

  • 田中絹代